Fiskarlaget Nyheter

15.03.2019 12:55
Mangelfulle søknader
Makrellstørja
Mangelfulle søknader
Størje tas på land fra Hovden Viking
Foto: Scanfishphoto

Mange fartøy kan bli utelatt fra vurderingen når det i år skal tildeles makrellstørjekvoter til flere fartøy enn tidligere. Årsaken er svært mange mangelfulle søknader om å delta i den attraktive fangsten.

Fiskeridirektoratet opplyser at de fleste som har søkt ikke har levert den informasjonen som er påkrevd for å kunne bli med i vurderingen.

Mange kan bli utelukket

Seniorrådgiver Maja K. Rodriguez Brix i ressursavdelingen opplyser at påmeldingene til fisket etter makrellstørje, både for de som vil fangste med line og not, er ekstremt mangelfulle. Dersom dette ikke utbedres vil fartøyene ikke være med i vurderingen av om de får delta eller ikke.

Brix forteller at de har forsøkt å varsle de aktuelle fartøyene. Hun sier fartøyene MÅ dokumentere de forholdene som  kreves, og at dersom denne informasjonen ikke sendes til direktoratet innen påmeldingsfristen den 20. mars vil disse fartøyene ikke være med i vurderingen om deltakelse i fisket etter makrellstørje i 2019.

– Forstår direktoratet

Fiskarlaget synliggjør saken for å bidra til at så mange som mulig kan få anledning til å bli vurdert som deltagere i fangste etter størje.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier det er svært viktig at søkerne angir den informasjonen som kreves.

– Fangst etter størje er underlagt svært krevende internasjonale reguleringer, så vi skjønner både at direktoratet må være nøye og at det kan være utfordrende å svare opp for fartøyene. Vi håper så mange som mulig får anledning til å konkurrere om å få kvote og oppfordrer fartøyene til å gå gjennom sine søknader. Det vil være positivt at flere får erfaring med den tradisjonsrike og ettertraktede fangsten, som nå er i ferd med å bli bygget opp igjen med en økende bestand, sier han.

Kravene

Fiskeridirektoratet ber aktuelle fartøy om å sørge for å oppdatere sin søkerinformasjon i tråd med paragraf 10 i forskriften.

Se detaljer om søkeprosessen hos Fiskeridirektoratet.