Fiskarlaget Nyheter

19.03.2019 11:00
Fiskarmøter i Lofoten
Røst og Henningsvær
Fiskarmøter i Lofoten
Informasjon om fiskarmøtet på Røst
Ill: Råfisklaget

Det inviteres til fiskarmøter på Røst og i Henningsvær siste uka i mars. Det blir dagsaktuelle tema og servering i møtene, som begge starter klokken 18.

Fiskermøtet på Røst holdes onsdag 27. mars klokka 18 på Havly, i et samarbeid mellom Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag.

Agenda på Røst

Råfisklaget belyser følgende tematikk i møtet:

  • Førstehåndsmarkedet
  • Dynamisk minstepris
  • Konkurransesituasjonen

Fiskarlaget inviterer til dialog om følgende tema:

  • Organisasjon
  • Fartøyinstruksen
  • Nytt kvotesystem
  • Lofotreguleringen

Møtet i Henningsvær

Fiskarmøtet holdes på Velferden torsdag 28. mars klokken 18.

I Henningsvær vil Fiskarlaget være alene på arenaen, og det legges opp til å gå gjennom samme tematikk som på Røst.

Disse blir med

I møtet på Røst deltar Norges Råfisklag med regiondirektør Brita Rasmussen, Benedicte Nielsen som er avdelingsdirektør Samfunnskontakt, og styreleder Johnny Caspersen.

Fra Fiskarlaget blir leder Kjell Ingebrigtsen innleder både på Røst og i Henningsvær sammen med assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen. Også daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag blir med i begge møter, mens informasjonsleder Jan Erik Indrestrand deltar i møtet på Røst.