Fiskarlaget Nyheter

08.04.2019 08:05
Skolering av seismikere
Holdt kurs for 30
Skolering av seismikere
Fiskarlagets Sonja Elin Kleven Jakobsen var en av dem som sist uke deltok i informasjonsmøtet.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

30 personer fra seismikknæringen var sist uke samlet i Oslo for å få opplæring i planlegging av seismisk aktivitet som inkluderer fiskeriinteressene. – En nyttig og god samling, sier Fiskarlagets fagansvarlige.

Møtet ble arrangert av Norsk olje og gass og Norges Fiskarlag som et eksperiment for å forsøke å få til en bedre planlegging av den seismiske aktiviteten som foregår på norsk sokkel. Deltakerne var selskap som planlegger innsamling av seismikk i 2019, Norsk olje og gass (NoG), Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Fiskeridirektoratet.

Møtet hadde hovedfokus på dialog og planlegging, og hvordan vi skal finne frem til fiskeridata i et område hvor det planlegges seismikk.

Norsk olje og gass fremhevet blant annet betydningen av samarbeid og det politiske ønsket om at begge næringene skal eksistere sammen på havet.

I møtet gjennomgikk Dagfinn Lilleng fra Fiskeridirektoratet de ulike fiskeriene og redskapsbruk i de ulike havområdene, og vi fikk en innføring i praktisk bruk av tilgjengelige fiskeridata hos Per Finne i Fiskeridirektoratet, rapporterer Fiskarlagets fagansvarlige Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Vi fikk også høre om gode planleggings- og samarbeidserfaringer fra CGG, Equinor og Norske Shell som har drevet seismikk på norsk sokkel tidligere, og som har planlagt ny virksomhet på sokkelen i år.

Norges Fiskarlag oppfordret selskapene som skal samle inn seismikk om å være tidlig ute med å planlegge virksomheten, å følge anbefalingene fra HI og Fiskeridirektoratet for undersøkelsen, og å etterleve retningslinjene som Norsk Olje og Gass har utarbeidet om sameksistens og om fiskerikyndiges involvering i seismiske innsamlinger.

I tillegg til dette oppfordret Norges Fiskarlag selskapene til å forsøke å planlegge seg ut av konflikter med fiskerinæringen ved å ta tidlig kontakt med Fiskarlaget for å starte en dialog om undersøkelsen slik at selskapene kan tilpasse seg de forventede fiskeriene så godt som mulig.

I oppsummeringen av møtet uttrykte flere av de fremmøtte at det var viktig at alle kunne høste av tidligere planleggingserfaringer som har vært gode, og at næringen bør prøve å få til en delingsarena for disse erfaringene slik at alle (både nye og gamle aktører) kan dra nytte av disse erfaringene.

Det er usikkert om det blir arrangert flere dialogmøter av denne typen, men det årlige seminaret Fisk og seismikk kommer til å fortsette.

Les årets program og meld deg på årets Fisk og seismikk i denne lenken.