Fiskarlaget Nyheter

05.04.2019 16:00
Håp for MSC-sertifikatet
Makrell-analyse
Håp for MSC-sertifikatet
Dette merket er av stor betydning for forbrukere i mange viktige markeder. Norge er verdens største enkeltklient i MSC.
Foto: Jan-erik Indrestrand

-Metoderevisjonen oppjusterer bestanden. Dette er positivt for næringen, men trenger ikke gi umiddelbare resultater. Les vurderingen fra Tor Bjørklund Larsens etter makrellmøtet i London denne uken.

Norges Fiskarlag deltok denne uken sammen med Fiskebåt i et møte med MSC, to sertifiseringsselskaper og en rekke klienter som er MSC-sertifiserte for makrell i London.
Hensikten med møtet var å presentere viktig ny informasjon fra ICES om makrellbestanden for MSC og sertifiseringsselskapene Lloyd’s Register og SAI Global.

Som kjent ble MSC-sertifikatet for makrell suspendert i begynnelsen av mars, etter en «fremskyndet revisjon» som i sin tur ble utløst av den antatt lave gytebiomassen for makrell. Norges Fiskarlag, sammen med de øvrige fiskeriklientene for makrell, anmodet sertifiseringsselskapet og MSC på det sterkeste om å avvente et par måneder med denne revisjonen. Grunnen var den pågående metoderevisjonen i ICES som vi mente kunne endre forutsetningene for revisjonen betydelig, og at vi burde forsøke å unngå en potensiell «yo-yo-effekt» med suspensjon og gjenåpning.

Dette arbeidet i ICES, som i stor grad fokuserte på bruken av tagging data («RFID»), resulterte i en betydelig oppjustering av gytebestanden: en økning på hele 74 % til 4,16 millioner tonn. Fiskarlaget mener nå, sammen med de andre landene i MINSA-samarbeidet, at en revisjon aldri ville blitt iverksatt om disse tallene forelå rundt årsskiftet Dermed burde arbeidet med rescoring og gjenåpning nå starte så fort som mulig. Signalene fra Lloyd’s Register og SAI Global på tirsdagens møte var positive, og det var enighet om at disse tallene burde tilfredsstille kravene til «signifikant ny informasjon» uten at sluttutfallet kan forskutteres. En rescoring vil dermed sannsynligvis finne sted i løpet av forsommeren.

– Det er all grunn til forsiktig optimisme etter møtet, men jeg ønsker heller ikke å spå resultatet av denne prosessen. Vi må også huske at uavhengig av det endelige utfallet har vi fremdeles grunnleggende utfordringer å løse relativt hurtig om vi vil beholde sertifikatene for makrell, i tillegg til NVG-sild og kolmule. Kyststatene må komme til endelig enighet om fordelingen av kvotene på disse artene. Dette sier Tor Bjørklund Larsen som arbeider med sertifiserinsspørsmål på vegne av norske fiskere.

Les også Fiskebåts oppslag torsdag om deres vurderinger knyttet til makrellsituasjonen og møtet i London.