Fiskarlaget Nyheter

13.05.2019 11:05
Salgslag går sammen
Fra 1.1.2020
Salgslag går sammen
Jan Bredsand, styreleder i Skagerakfisk SA
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Skagerakfisk SA og Rogaland fiskesalgslag SA slår seg sammen. Årsmøtene i begge salgslagene har gjort vedtak om å slå sammen virksomheten fra 1. januar 2020.

Fusjonen mellom de to samvirkeforetakene innebærer at førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser fra svenskegrensen til og med Rogaland samles i ett salgslag.

- Vi er svært glade for at vi nå har kommet i mål med denne prosessen, uttaler styreleder i Skagerakfisk, Jan Bredsand. Fiskeriene våre har mange fellestrekk, og dette i seg selv gir godt grunnlag for en fusjon. Partene har betydelig felles økonomisk og forvaltningsmessig interesse i viktige fiskeslag sør for 62 grader N. De to salgslagene ser seg derfor godt tjent med en fusjon, sier Bredsand i en felles pressmelding om saken.

- Styreleder i Rogaland fiskesalgslag, Frank Midtbø, understreker at formålet med fusjonen er å skape en mer robust og effektiv salgsorganisasjon for fiskerne. Det er videre viktig å stå bedre rustet til å møte krav fra myndigheter og markeder.

Bredsand og Midtbø fremhever at de to salgslagene gjennom en fusjon vil ha gode forutsetninger for å utvikle best mulige tjenester for fiskerne, samt å legge til rette for maksimal verdiskaping av den fangst som daglig landes fra fiskeflåten.

Sammenslåingen av de to salgslagene innebærer at det i Norge vil være fem fiskesalgslag fra 2020.