Fiskarlaget Nyheter

04.09.2019 14:50
Om kvoteråd kystbrisling
Brev til direktoratet
Om kvoteråd kystbrisling
ScanFishPhoto

Norges Fiskarlag foreslår at det fastsettes en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord.

Norges Fiskarlag har i dag send brev til Fiskeridirektoratet angående Havforskningens vurderinger og anbefalinger til kvoteråd for kystbrisling i 2019. 

Norges Fiskarlag foreslår en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord. 

Dersom myndighetene velger å følge rådet fra HI om separate kvoter for de enkelte fjorder, tilrår Fiskarlaget at det det settes en kvote på 700 tonn i Hardangerfjorden, 300 tonn i Sognefjorden og 100 tonn i Nordfjord.

Norges fiskarlag forventer at myndighetene lytter til anbefalingen.

Les brevet her: