Fiskarlaget Nyheter

22.10.2019 13:50
Drøftet innstramming
Turistfiskesaken
Drøftet innstramming
Depatrementet stilte topptungt i dagens møte med f.v. ass departementsråd Morten Berg, statsråd Harald Tom Nesvik og statssekretær Roy Angelvik.
Foto: Sonja Elin Kleven Jakobsen

Det ble tirsdag hold et møte med departementet om turistfiske i Norge. Et av tiltakene som ble drøftet er at bare turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter kan ta med fisk ut av landet.

Norges Fiskarlag var til stede med tre deltagere da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik tirsdag inviterte til møte med turistfiskenæringen, myndighetene og representanter for fiskerne.

Utgangspunktet er å se hvordan turistfisket kan organiseres for å stanse fiskesmuglingen fra utenlandske fiskere.

- På møtet diskuterte vi flere tiltak som kan bedre omdømmet til turistfiskenæringa, og hvordan vi kan få slutt på den ulovlige aktiviteten som skjer. Et av forslagene som ble drøftet var at bare personer som har oppholdt seg på registrerte turistfiskebedrifter kan ta med seg fisk ut av landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) i en pressemelding etter møtet.

Nyttig og viktig

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier han er godt fornøyd med signalene fra ministeren i og etter møtet.

-Jeg vil si at det var et godt og konstruktivt møte med fiskeriministeren om turistfiske. Han startet møtet med å si at det er uaktuelt med totalforbud for utførsel av fisk, og at det er ikke aktuelt å legge ned næringen. Samtidig konkludert han i avslutningen av møtet med at det er behov for at det settes inn flere tiltak i turistfiskenæringen for å få kontroll med ressursuttaket denne næringen står for, og at det vil komme ytterligere reguleringer av næringen. Dette er i sum gode signaler, som i praksis oppsummerer essensen av våre innspill, sier Ingebrigtsen.

Han varsler at Fiskarlaget vil ta ballen og bidra til å spille over ytterligere innspill, slik ministeren etterspør.

Viktig for reiselivet

Ministeren peker på at turistfiske er viktig for reiselivsbedrifter langs kysten. Næringen har over tusen registrerte aktører. Det er derfor behov for en diskusjon om hvordan turistfiske skal bestå, men med større legitimitet, understrekes det fra departementet.

- Turistfiske har definitivt livets rett. Samtidig er jeg er særdeles opptatt av at aktiviteten må foregå på en bærekraftig måte. Vi må utnytte hele fisken. Det er alt for mange turistfiskere som tar med seg ren filet, og kaster verdifullt råstoff. På møtet drøftet vi også om det bør innføres krav til hvordan fisken håndteres, sier Nesvik.

Han understreker at turistfiskenæringen har et tydelig medansvar for å bidra til holdningsskapende informasjonsspredning til sine gjester om norske forhold, regler og forventninger.

- Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal leke med eller kaste fullverdig mat. Jeg vil om kort tid sende på i høring flere forslag til tiltak som kan bidra til at turistfiskenæringen i framtiden kan bli en enda viktigere bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Nesvik oppfordret deltakerne om at de innen to uker kommer med forslag til tiltak som vi kan ta med oss i arbeidet med høringen, og understreket at næringen må være forberedt på at det vil komme endringer.

Bildetekst:

Representanter fra NHO Reiseliv, Yes Seafishing, Norges Fiskarlag, Tollvesenet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet deltok på møtet. Fra Fiskarlaget deltok leder Kjell Ingebrigtsen, fagmedarbeider Sonja Elin Kleven Jakobsen (fotograf) og daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.