Fiskarlaget Nyheter

23.10.2019 14:25
Reguleringsmøtet
6.-7. november
Reguleringsmøtet
Fiskeridirektør Liv Holmefjord leder Reguleringsmøtet. Her i samtale med generalsekretær Otto Gregussen i Fiskarlaget.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har oversendt alle sine innspill til Reguleringsmøtet og Fiskeridirektoratet har nå synliggjort våre innspill på sin nettside. Reguleringsmøtet holdes i Bergen 6.-7. november

Reguleringsmøtet er Fiskeridirektørens arena for planlegging av fiskeriene. Det holdes to årlige møter, der høstmøtet omhandler forslag til neste års reguleringer, mens møtet på forsommeren i større grad omhandler behov for å justere inneværende års reguleringer.

Fiskarlagets innspill til neste års reguleringer er alle behandlet etter en organisasjonsprosess med sluttbehandling i Landsstyrets høstmøte.

Alle våre innspill er fortløpende sendt over til Fiskeridirektoratet, som legger både Fiskarlagets og andre organisasjoners innspill ut til påsyn på sin side.

Se informasjon om møtet og innspill git til Fiskeridiretoratet på deres nettside. (ekstern lenke).

Norges Fiskarlag sender en bredt sammensatt delegasjon til møtet.