Fiskarlaget Nyheter

04.12.2019 08:45
Historisk milepæl
Eksportrekord: 100 mrd
Historisk milepæl
Renate Larsen i Norges sjømatråd
Foto: Sverre Simonsen

Ved utgangen av november har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner. Det betyr at sjømateksporten vil passere den store milepælen, 100 milliarder kroner, denne uken.

- Norsk sjømateksport passerer denne uka 100 milliarder. Det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Samtidig er sjømat en del av løsningen på de store, globale utfordringene rundt klima, helse og behovet for mer mat. Forbrukeren vil ha sunn og bærekraftig mat av høy kvalitet. Som verdens nest største eksportør av sjømat ser framtiden lys ut for sjømatnasjonen Norge.

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker.

- Vi har fått bedre betalt for den fantastiske sjømaten vår og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater, avslutter Larsen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik er også begeistret for tallene.

- Denne uka når vi en viktig milepæl for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene som det året sjømateksporten bikket 100 milliarder kroner. Det er gode nyheter, for sjømatnæringen skaper aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Norge eksporterte 273 000 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i november.

Mot samme periode i fjor betyr det at:

 • Verdien økte med 6 prosent, eller 574 millioner kroner
 • Volumet falt med 5 prosent
 • Hittil i år har eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 7 milliarder kroner fra samme periode i fjor (januar til og med november 2018). 

 

Fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 141 millioner kroner i november.
 • Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdiøkning på 22 prosent eller 26 million kroner fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 49 300 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner.
 • Det er en volumnedgang 20 prosent og en verdinedgang på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Fryst torsk

 • Norge eksporterte 7 300 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 309 millioner kroner i november.
 • Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 14 prosent eller 39 millioner kroner fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 65 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,8 milliarder kroner.
 • Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 354 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Klippfisk

 • Norge eksporterte 8 900 tonn hel klippfisk for 533 millioner kroner i november.
 • Det er en volumnedgang på 7 prosent, og en verdiøkning på 65 millioner kroner eller 14 prosent fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 85 400 tonn klippfisk for 4,4 milliarder kroner.
 • Det er en volumøkning 1 prosent og en verdiøkning på 12 prosent eller 492 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Saltfisk

 • Norge eksporterte 1 700 tonn saltfisk for 86 millioner kroner i november.
 • Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 42 prosent eller 25 millioner kroner fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 22 600 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner.
 • Det er en volumnedgang på 19 prosent, og en verdinedgang på 10 prosent eller 136 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Tørrfisk

 • Norge eksporterte 655 tonn tørrfisk for 135 millioner kroner i november.
 • Det er en volumnedgang på 9 prosent og en verdiøkning på 18 prosent eller 21 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 4 285 tonn sild for 792 millioner kroner.
 • Det er en volumnedgang på 10 prosent, og en verdiøkning på 15 prosent eller 102 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Sild

 • Norge eksporterte 66 000 tonn sild for 556 millioner kroner i november.
 • Det er en volumøkning på 33 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 111 millioner kroner sammenlignet med november i fjor
 • Hittil i år har Norge eksportert 310 300 tonn sild for 2,8 milliarder kroner.
 • Det er en volumøkning på 16 prosent, og en verdiøkning på 18 prosent eller 422 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Makrell

 • Norge eksporterte 39 400 tonn makrell for 736 millioner kroner i november.
 • Det er en volumnedgang på 41 prosent og en verdinedgang på 31 prosent eller 324 millioner kroner fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 219 000 tonn makrell for 3,9 milliarder kroner.
 • Det er en volumnedgang på 8 prosent, og en verdiøkning på 12 prosent eller 405 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

Skalldyr

 • Det ble eksportert 88 tonn kongekrabbe for 29 millioner kroner i november.
 • Det er en nedgang i volum 50 prosent, mens verdien falt med 27 millioner kroner eller 48 prosent.
 • Hittil i år er det eksportert 1 900 tonn kongekrabbe til en verdi av 585 millioner kroner.
 • Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 7 prosent.

 

Reker

 • Norge eksporterte 1 100 tonn reker for 91 millioner kroner i november.
 • Det er en økning på 3 prosent i volum, mens verdien er på samme nivå som i fjor.
 • Hittil i år er det eksportert 15 300 tonn reker til en verdi av 1 milliard kroner.
 • Det er en volumøkning på 52 prosent og en verdiøkning på 32 prosent eller 249 millioner kroner.

 

Laks

 • Norge eksporterte 108 000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november.
 • Hittil i år har Norge eksportert 1 million tonn laks for 66 milliarder kroner.
 • Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

 

Ørret

 • Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 382 millioner kroner i november.
 • Det er en volumøkning på 30 prosent, mens verdiøkningen er på 20 prosent eller 64 millioner kroner fra november i fjor.
 • Hittil i år har Norge eksportert 54 100 tonn ørret for 3,3 milliarder kroner.
 • Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 659 millioner kroner fra samme periode i fjor.

 

For detaljer om eksporttallene, se ytterligere omtale hos Norges sjømatråd.