Fiskarlaget Nyheter

12.12.2019 14:35
Deltakerforskriften fastsatt
Driftsåret 2020
Deltakerforskriften fastsatt
Fiskeri- og sjømatministeren sammen med fisker Lennart Danielsen (t.h.)
Foto: Privat

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, samt i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik sier han i all hovedsak har besluttet å videreføre reglene som gjaldt i 2019.

-Jeg mener det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene. Dette gjelder ikke minst nå når kvotemeldingen er til behandling i Stortinget, og departementet ser på endringer i regelverket for kongekrabbe, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.


Departementet har på denne bakgrunn besluttet ikke å gå videre med de høringsforslagene som innebærer innstramminger for berørte fartøyeiere, selv om de fikk positiv mottakelse i høringsrunden. Dette gjelder forslaget om innstramminger i reglene om eierkonstellasjoner i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, som det ikke er aktuelt å vedta all den tid kvotemeldingen ligger til behandling i Stortinget. Dette gjelder også forslaget om utvidelse av karantenetiden for botid i Øst-Finnmark fra ett til to år for deltakelse i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe.

Den eneste endringen i forhold til deltakerforskriften for 2019 er at departementet uttrykkelig forskriftsfester at konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å fiske sei med garn, også har adgang til å bruke snurrevad i fisket etter sei.

Departementet varsler samtidig om at de vil vurdere å innføre en øvre lengdegrense for fartøy som deltar i fisket etter leppefisk med virkning fra 2021. Dette vil de komme tilbake til i en egen høring.

Les forskriften her