Fiskarlaget Nyheter

04.02.2020 10:45
Pekte på kvotemeldingen
Møtte statsministeren
Pekte på kvotemeldingen
På veg inn til møte i statsministerens kontaktutvalg
Foto: Otto Gregussen

Ledelsen i Fiskarlaget møtte tirsdag statsministeren sammen med partene i arbeidslivet. Leder Kjell Ingebrigtsen pekte på flere elementer som har stor betydning for utviklingen i fiskerinæringen.

Vårmøtet i statsministerens kontaktutvalg markerer starten på lønnsoppgjøret og leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen benyttet anledningen til å peke på viktige rammevilkår for norske fiskerier.

 

Går godt – trenger stabilitet

Kjell Ingebrigtsen sa at et lønnsoppgjør og en finanspolitikk som bidrar til at kronekursen holdes stabil er et viktig element for stabil utvikling av næringen.

– Jeg vil understreke at fiskeriene er en syklisk næring når det gjelder ressurser og en ekstremt konkurranseutsatt næring hvor internasjonale markeder har stor betydning. Ustabile internasjonale forhold bidrar til usikkerhet i markedene, og en best mulig stabilitet i de internasjonale forhold er et av de viktige bidragene for oss til å skape verdier.

 

Rammevilkår

Lederen i Fiskarlaget understreket overfor Erna Solberg og de andre statsrådene i møtet at også forutsigbarhet i de politiske rammebetingelsene er avgjørende for de som skal planlegge og investere.

Han viste til behandlingen av kvotemeldingen, som introduserer et helt nytt nivå av uforutsigbarhet.

– Kvotemelding inneholder flere forslag som vil bidra til å skape unødvendig usikkerhet, og det er derfor veldig viktig at vi får sluttført behandlingen av meldingen.

En etablering av en «statens kvotebeholdning» kan gjøre staten til den største kvote-eieren, og han bad derfor statsministeren og regjeringen om å bidra til at de mest kontroversielle forslagene i meldingen blir vurdert på nytt, etter det tydelige vedtaket som ble gjort i Norges Fiskarlags landsmøte i oktober.

– Usikkerhet og utsettelse av behandling av meldingen vil være ødeleggende og bidra til en full investeringsstopp – særlig i kystflåten. Dette er selvsagt svært uheldig. Denne flåtegruppen må utvikles videre hvis næringens fulle kapasitet skal brukes til å skape det maksimale ut av fisken – vår felles ressurs, sa lederen i Fiskarlaget.

 

Unngå særskatt

Fiskarlaget benyttet også anledningen til å peke på de negative effektene en særskatt for næringen kan medføre.

– Vi har merket oss at det fremmes forslag som har til hensikt å inndra mer penger fra distriktene til statskassen. Jeg må medgi at jeg finner det underlig at en vellykket distriktsnæring som har et enormt potensial, og som trenger fornyelse og som ønsker å bidra til framtidig vekst og velferd gjennom å utvikle seg til kystens og nasjonens beste, skal ilegges en særskatt.

 

Brexit-skryt og Co2-forventnig

Kjell Ingebrigtsen understreket at Fiskarlaget er godt fornøyd med det arbeidet som regjeringen har gjort så langt i Brexit-prosessen, og at vi ser fram til å bli konsultert i det videre arbeidet.

Han avsluttet med å uttrykke forventning om at kompensasjonsordningen for CO2 er inne i statsbudsjettet for 2021. Fra om med i år er det innført CO2-avgift i fiskeriene. Fiskarlaget har forholdt seg til regjeringens signaler om at det skulle være en kompensasjon til fiskerne fordi det i praksis ikke finnes alternativer til fossilt drivstoff.

– Vi beklager at det har vært gitt signaler om at refusjonsordningen skal avvikles på sikt. Dette er ikke rasjonelt i og med at det ikke finnes alternativer, påpekte Kjell Ingebrigtsen.