Fiskarlaget Nyheter

16.10.2013 00:00
Aspaker ny fiskeriminister
Regjeringen Solberg klar

Elisabeth Aspaker (51) fra Harstad overtar som fiskeriminister etter Lisbeth Berg-Hansen. Aspaker er i sin tredje stortingsperiode for Høyre og er skolepolitisk talsperson for partiet. Elisabeth Aspaker er utdannet lærer.

Elisaberth Aspaker ble i høst gjenvalgt for andre gang og har vært stortingsrepresentant for Høyre fra Troms siden 2005.

Hun fyller 51 år samme dag som hun tiltrer ministerposten.

Aspaker har hatt tillitsverv i Høyre siden 80-tallet og politiske verv siden 1991. Hun var vararepresentant i to perioder før hun i 2005 ble innvalgt på Stortinget.

Elisaberh Aspaker har vært personlig sekretær i Justis- og politidepartementet, politisk rådgiver Utdannings- og forskningsdepartementet og statssekretær under daværende helseminister Ansgar Gabrielsen (H) fra 2004 til 2005.

Hun har hatt en rekke offentlige verv knyttet til styrer, råd og utvalg i løpet av perioden som fylkes- og stortingsrepresentant. Vervene har vært knyttet til næring, samferdsel, kommunalsaker og forsvar.

Den nye fiskeriministeren har i sine to foregående stortingsperioder vært medlem av justiskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Statsrådslisten:

Statsminister: Erna Solberg (H)
Finansminister: Siv Jensen (Frp)
Kommunal- og moderniseringsminister: Jan Tore Sanner (H)
Statsråd ved SMK og stabssjef: Vidar Helgesen (H)
Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp)
Utenriksminister: Børge Brende (H)
Kultur- og kirkeminister: Thorild Widvey (H)
Fiskeriminister: Elisabeth Aspaker (H)
Klima- og miljøminister: Tine Sundtoft (H)
Næringsminister: Monica Mæland (H)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister: Solveig Horne (Frp).
Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H)
Arbeids- og sosialminister: Robert Erikson (Frp)
Justis- og beredskapsminister: Anders Anundsen (Frp)
Olje- og energiminister: Tord Lien (Frp)
Forsvarsminister: Ine Marier Eriksen Søreide (H)
Landsbruks- og matminister: Sylvi Listhaug (Frp)
Kunnskapsminister: Torbjørn Røe Isaksen (H)