Fiskarlaget Nyheter

17.10.2013 00:00
Sildepause til desember
Færøyene usikker

Sildeforhandlingene i London er nå avsluttet og nytt forhandlingsmøte mellom de fem partene er avtalt til 10. desember. Alle partene er fortsatt med i forhandlingene, men Færøyene vil fortsatt ikke forholde seg til fordelingsnøklene i den tidligere fempartsavtalen.

-Et mulig utfall er derfor at det kan gå mot en ny firepartsavtale når partene møtes neste gang 10. desember. Dette opplyser assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen som sammen med Henning Veibust har deltatt i forhandlingene som representanter for Norges Fiskarlag.

Jørgensen forteller at alle partene inklusive Færøyene støttet kvoteanbefalingene fra ICES for 2014 basert på gjeldende forvaltningsstrategi (TAC 419.000 tonn).

Partene drøftet også mandat for etablering av en vitenskapelig arbeidsgruppe om sonetilhørighet, men det er foreløpig ikke helt avklart hvordan denne skal forankres avtalemessig, sier Jørgensen.

Denne gruppen skal avholde sitt første møte i november.