Fiskarlaget Nyheter

31.10.2013 00:00
Mindre skjemavelde
Sjølfartsdirektoratet med ny tjenes

Det blir heretter lettere å søke om maritime sertifikater. Sjøfartsdirektoratet har lansert en tjeneste erstatter 50 papirskjemaer med ett elektronisk. Sjøfolk kan nå søke på nett – i ett elektronisk skjema.

Prosjektleder Berner Koldal sier han er fornøyd med å kunne erstatte 50 søknadsskjemaer med ett elektronisk søknadsskjema. Tidligere har søknader og medfølgende dokumentasjon blitt sendt i papirform til direktoratet, en arbeidskrevende prosess både for sjøfolkene og for saksbehandlerne i Sjøfartsdirektoratet, melder direktoratet på eget nettsted.

Etter en omfattende utviklingsprosess kunne direktoratet i høst lansere en elektronisk løsning for denne søknadsprosessen. Sjøfolk kan nå logge seg på via Sjøfartsdirektoratets nettsider. Pålogging og skjemautfylling foregår på Altinn. Erfaringene med løsningen er gode så langt.
-Vårt mål har vært å gjøre søknadsprosessen enklere for sjøfolk og å få ned saksbehandlingstiden for Sjøfartsdirektoratet. Det ser ut som vi er i ferd med å lykkes med det, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Løsningen innebærer også at maritime skoler og kurssentre, rederier og sjømannsleger nå kan rapportere relevante opplysninger elektronisk til Sjøfartsdirektoratet. Etter hvert som disse opplysningene kommer inn, vil sjøfolkene oppleve at stadig større deler av søknadsskjemaet fremstår som ferdig utfylt med den dokumentasjonen som er nødvendig for sertifikatutstedelsen. Det forenkler prosessen for sjøfolkene, og gjør dokumentkontrollen i Sjøfartsdirektoratet mindre ressurskrevende.

Skjemaet er utviklet i samarbeid med Altinn, med sikker innlogging via ID-porten, som de fleste brukere allerede er kjent med. De som av ulike årsaker ikke ønsker å bruke den elektroniske løsningen kan fortsatt sende inn papirsøknader.

– Sjøfartsdirektoratet har laget en imponerende tjeneste som kombinerer bruk av egenutviklet løsning og Altinn. Vi er godt fornøyd med at tjenesten benytter nasjonale felleskomponenter som Altinn og ID-porten, sier Altinn-sjef Kjersti Lauritzen.

Fordelene ved den elektroniske løsningen er mange:

Søker veiledes gjennom søknadsprosessen.
Søknadsskjemaet gir oversiktlige forklaringer som hentes frem etter behov.
Redusert risiko for feilregistrering og mangler ved søknader.
Data kvalitetssikres ved registrering, noe som minker behovet for å etterspørre manglende dokumentasjon.
Sertifikater utstedes som plastkort med QR-kode som kan skannes for verifikasjon online
Elektronisk betalingsløsning er integrert i skjemaet slik at gebyr for saksbehandling betales i søknadsprosessen

- Sjøfartsdirektoratets målsetning er å være et brukervennlig direktorat, med gode digitale tjenester rettet mot den maritime næringen. Dette er nok et skritt i riktig retning, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Statens målsetning er at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggere, næringsliv og offentlig forvaltning. Dette kalles digitalt førstevalg, og er fastsatt i St.meld. nr. 19(2008-2009) "Ei forvaltning for demokrati og fellesskap" og Statens kommunikasjonspolitikk (2009)

Sjøfartsdirektoratet har planlagt informasjonsmøter om de nye elektroniske tjenestene flere steder i perioden 19. - 25. november.

Klikk her for mer info og påmelding.