Fiskarlaget Nyheter

20.11.2013 00:00
Forsiktig med tollvern
Felles politisk utspill

Organisasjonene i sjømatsektoren har torsdag gått ut med et felles utspill der det uttrykkes bekymring for mulige konsekvenser av økt norsk tollvern.

Det vises til at tollvern er en sak som kan bli krevende å håndtere både i handelsforbindelsen med EU og være til skade for norsk sjømatnærings adgang til andre markeder.

Brevet fra organisasjonene i sjømatnæringen er torsdag sendt til de politiske partiene på Stortinget.

Les brevet her: