Fiskarlaget Nyheter

27.11.2013 00:00
Samsnakker om makrellstrategi
Aspaker og Damanaki

Norge og EU er enige om en samordnet tilnærming i arbeidet for å komme frem til en god løsning om fordeling og forvaltning av makrellbestanden. - Norge og EU vil fortsatt samordne sin forhandlingsstrategi, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte tirsdag EUs fiskerikommissær Maria Damanaki til nye samtaler om forhandlingene mellom Norge, EU, Island og Færøyene om fordeling og forvaltning av makrellbestanden.

De fire partene deler nå makrellen, etter at den de siste årene har vandret inn også i islandske farvann. Det har vært forhandlet om fordelingen gjennom flere år, etter at også Færøyene begynte å sette sine egne kvoter og dermed brøt ut av den tidligere enigheten mellom Norge, Færøyene og EU. Det har så langt ikke vært mulig å komme fram til omforente avtaler om fordeling og forvaltning av makrellen.

- Norge og EU vil fortsatt samordne sin forhandlingsstrategi, sier fiskeriminister Aspaker. Jeg beklager at vi ikke har nådd fram så langt. Norge anser imidlertid at det er viktig å fortsette forhandlingene om ny kyststatsavtale. Jeg har derfor lagt på bordet konkrete forslag for å komme videre i forhandlingene og bringe ny dynamikk inn i en fastlåst situasjon, sier Aspaker. Vi er enige om fortsatte samtaler i nær fremtid. I mellomtiden har EU bedt om at de bilaterale forhandlingene om en avtale mellom Norge og EU utsettes.