Fiskarlaget Nyheter

13.02.2014 00:00
Vil øke ressursforskningen
Åpningstalen på Fiskebåt

Styrelederen i Fiskebåt tar til orde for økt ressursforskning og at fiskerinæringen skal finansiere forskerstillinger ved Havforskningsinstituttet gjennom FHF. Tore Roaldsnes (bildet) mener forskningsfondet FHF bør finansiere doktorgradsarbeid ved HI.

Styrelederen i Fiskebåt sa i sin åpningstale til årsmøtet at han mener næringen ikke har råd til å la være å bidra til å styrke forskningen.

I talen var han også innom en rekke aktuelle tema og detaljene kan du selv lese i vedlagte tale

Tore Roaldsnes talte til mer enn 300 delegater og gjester da han innledet årsmøtet med leders tale.

Årsmøtet er det 68. i rekken innen havfiskeflåten og etter en mangeårig prosess holdes årsmøtet ved Bristol i Oslo som det første der Fiskebåt organisatorisk er samlet i tre regionale ledd. Dette er Fiskebåt nord, Fiskebåt vest og Fiskebåt sør.