Fiskarlaget Nyheter

14.02.2014 00:00
Vil styrke konkurransekraften
Finansministeren på Fiskebåt

-Rammebetingelsene for denne næringen er krevende. Regjeringen skal luke bort det som hemmer og styrke det som fremmer næringslivet, sa finansminister Siv Jensen da hun fredag formiddag holdt innlegg på årsmøtet i Fiskebåt ved Bristol Hotel i Oslo.

Finansministeren opplyste at regjeringen nå har en omfattende gjennomgang av de ulike rammebetingelsene for å bidra til å styrke verdiskapingen i alle ledd.

-Vi tør også å se på strukturen i næringen og regelverket, sa ministeren om regjeringens ambisjoner for næringsutvikling.

-For å utløse det verdiskapingspotensialet som ligger i sjømatnæringen er det også viktig at ungdommen søker til næringen. Da er det viktig at næringen er synlig som en interessant arbeidsplass, utfordret Jensen samtidig som hun påpekte at regjeringen vil bidra til å tilrette for at flere gode fagfolk utdannes til næringen gjennom å styrke lærlingeordningene, også tilskuddsordningen bedriftene gis for å ta inn lærlinger.

Finansminister Siv Jensen henviste til at den økonomiske politikken er fundamentet for en eksportrettet næring som sjømatnæringen og sa at en hovedutfordirng i årene som kommer er å styrke norsk konkurransekraft.

I ordskiftet etter innlegget tok flere av rederne opp økonomiske vilkår i næringen og spesielt formueskatt og like økonomiske vilkår for rederiene sammenlignet med andre deler av norsk næringsliv gikk igjen på ønskelisten som finansministeren fikk med seg tilbake til regjeringskvartalet.

Finansministeren ble også utfordret på Stad-tunnelen og ubåten ved Fedje. Siv Jensen henviste til de respektive statstrådene, samtidig som hun ga uttrykk for at hun skjønner norske fiskeres bekymring for kvikksølvet i krigsvraket ved Fedje og behovet for en trygg passasje via en skipstunnel i det værharde farvannet ved Stad.