Fiskarlaget Nyheter

17.02.2014 00:00
Ber om snarlig møte
Fiskarlaget med brev

Norges Fiskarlag har bedt om et hastemøte med Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er bruddet med EU om ressursavtale for 2014, samt øvrige uavklarte kvoteavtaler. Manglende avtaler skaper nå problemer for norske fiskere.

I brevet som ble sendt mandag morgen vises det til bruddet i EU-forhandlingene fredag, samt til den utfordrende statusen i kyststatforhandlingene om makrell (med Færøyene, Island og EU).

-Norges Fiskarlag er svært bekymret for den situasjonen som har oppstått etter det siste bruddet i forhandlingene med EU. Dette har store konsekvenser for flere flåtegrupper som er avhengig av en avtale for å få gjennomført sitt fiske, heter det i brevet.

Norges Fiskarlag ber derfor om et snarlig møte med departementet for en gjennomgang av situasjonen med sikte på å finne frem til en akseptabel løsning, skriver generalsekretær Jan Skjærvø (bildet) i brevet.