Fiskarlaget Nyheter

20.02.2014 00:00
Fortsatt fritt fiske
Fiskarlaget med brev

Norges Fiskarlag tilrår at det fortsatt blir fritt fiske etter torsk for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter. Saken ble torsdag behandlet i Arbeidsutvalget som sendte sin tilrådning over til Fiskeridirektoratet.

I brevet til direktoratet gjentar Fiskarlaget kravet om at det frie torskefisket i åpen gruppe kun bør omfatte de som er manntallsført på blad B i fiskarmanntallet.

Les hele brevet under.