Fiskarlaget Nyheter

21.02.2014 00:00
Bekymret for overlast i torskefiske
Sjøfartsdirektoratet og Fiskarlaget

Sjøfartsdirektoratet og Norges Fiskarlag er bekymret over at enkelte overlaster fartøyene under fiske. Bekymringen bygger på konkret informasjon som direktoratet har fått inn i forbindelse med vinterfiske etter torsk.

– Noen av eksemplene vi har sett er svært urovekkende, særlig med tanke på at fartøyets stabilitet blir svært forringet ved slik overlasting, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Sammen med Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, henstiller Alvestad derfor nå om at fartøyenes grenser for last ikke blir utfordret.

- Fartøy som har stabilitetsberegninger har klare grenser for hvor mye last som kan tas om bord i lasterommet og på dekk. Disse grensene må følges for at det fortsatt skal være trygt å benytte fartøyet, sier Alvestad.

For fartøy som ikke har stabilitetsberegninger anbefales det et fribord på minimum 200 millimeter. Dette er et krav som på sikt blir innført gjennom nytt regelverk for den aktuelle flåtegruppen, og er ei grense som alle bør etterkomme for å sikre tilstrekkelig stabilitet og flyteevne. Også plassering og sikring av lasten er viktig med tanke på å oppnå tilfredsstillende stabilitet. Det er da viktig å plassere last i rommet først og begrense mengden med dekkslast, for på den måten å få et lavest mulig tyngdepunkt i fartøyet.

- Det foregår for tiden et svært godt vinterfiske etter torsk og for flåtegruppen under 11 meter er det som kjent fritt fiske. Vi har så langt i år vært forskånet for fatale ulykker under dette fiskeriet, og vi henstiller på det sterkeste om at alle utviser sunn fornuft i forbindelse med fiske, og ikke laster fartøyene mer enn det som er forsvarlig, sier Kjell Ingebrigtsen.