Fiskarlaget Nyheter

26.02.2014 00:00
28 vil ta makrellstørje
En får 30 tonn
Foto: Scanfishphoto/Ø.Tangen, fra makrellstørjefangst i 1971.

Fiskeridirektoratet har fått 28 påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. Norge har i 30 år hatt forbud mot fangst av størje og ett fartøy får lov å ta den norske forsøkskvoten til høsten.

Direktoratet opplyser at de som følge av den store mengden søknader har behov for mer tid til vurdering av søknadene enn først antatt. Nærmere informasjon om hvilket fartøy som er valgt ut til fiske etter makrellstørje i 2014 vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider når resultatet foreligger.

Fiskeridirektoratet understreker at deltakelse i et eventuelt forsøksfiske ikke vil være bestemmende for deltakelse i et fremtidig fiskeri etter makrellstørje.

Fartøyet som tildeles det kvoten får ta inntil 30 tonn av den ettertraktede fisken i periooden mellom 25. juni og 31. oktober.


De 28 fartøyene som ønsker å delta i forsøksfangsten er:

 1. Storeknut
 2. Svebas
 3. Vestbris
 4. Fruholmen
 5. Nordervon
 6. Norderveg
 7. Kremmervik
 8. Karmøyfisk
 9. Hepsøhav
 10. Silver Bay
 11. Buefjord
 12. Vestervon
 13. Bluefin
 14. Asbjørn Selsbane
 15. Sulebas
 16. Albacore
 17. Vestfart
 18. Norafjell
 19. Edna Synnøve
 20. Hillersøy
 21. Libas
 22. Liafjord
 23. Ligrunn
 24. Rolf Asbjørn
 25. Sjarmør
 26. Manon
 27. Slaatterøy
 28. Gardar

Download 20140218_makrellstorje_1971a_scanfishphoto.jpg