Fiskarlaget Nyheter

27.02.2014 00:00
Meld inn tapt bruk
Oppfordring fra Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet går nå ut med en påminnelse og oppfordring om å melde inn tapt bruk. I et oppslag på direktoratets nettside vises det til at alle plikter å melde fra om tapt bruk. Slike meldinger gis til Kystvaktsentralen eller til Fiskeridirektoratet.

Kjenner du til områder med tapte fiskeredskaper - eller dersom du selv har mistet garnbruk, linebruk, teiner eller annet - så meld fra, heter det i informasjonen fra Fiskeridirektoratet.

I meldingen vises det til at god fangsttilgang og gode værforhold kan bidra til å redusere tap av fiskeredskap. Faren for tap vil imidlertid alltid være tilstede når man drifter på havet. Kjenner du til områder med tapte fiskeredskaper, eller dersom du har mistet garnbruk, linebruk, teiner eller annet, så husk at du plikter å melde fra.

-Hjelp oss å ta vare på miljøet og ressursene, oppfordrer direktoratet, og Fiskarlaget slutter seg til denne oppfordringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Melding om tapt bruk sendes til:
Kystvaktsentralen, tlf. 07611 eller Fiskeridirektoratet v/Gjermund Langedal