Fiskarlaget Nyheter

13.03.2014 00:00
HI søker fartøy
Til tobis og hval
Foto: Katorederiet

Havforskningsinstituttet (HI) søker et ringnotfartøy til tobistokt i april og et fartøy til hvaltelling i sommer.

Om tobistoktet:

Havforskningsinstituttet ønsker å leie ett ringnot-/trålfartøy til gjennomføring av tobistokt i Nordsjøen i maksimum 20, minimum 14 døgn, innenfor perioden 23.04.2014 – 15.05.2014.

For klargjøring av utstyr og kalibrering, må fartøyet ligge i Bergen i inntil to døgn etter nærmere avtale med leier.

Toktet starter og avslutter i Bergen.
Anbud 2014/333 med tilbudsfrist 26.03.2014 kl 1200.

 

Om hvaltoktet:

Havforskningsinstituttet skal gjennomføre hvaltelling i Svalbardområdet, inklusive områdene ved Bjørnøya og Grønlandshavet vest av iskanten i perioden 16.06 – 17.08.2014.

Til å gjennomføre oppdraget ønsker Havforskingsinstituttet å leie enten ett fartøy for en lengre periode eller to fartøy over en kortere periode. HI anslår at den samlede toktinnsatsen vil kunne bli åtte til ti båtuker, hvorav minimum 4 uker pr fartøy, dersom det velges to fartøy.
Toktet starter og avslutter i Tromsø.
Anbud 2014/348 med tilbudsfrist 26.03.2014 kl 1200.

For å melde interesse i kunngjøringer fra HI se www.doffin.no. Søk frem IMR under "Søk kunngjøring", sett deretter inn dagens dato i feltet "Tidsfrist fra" og trykk "Søk" og du får da en oversikt over HIs nåværende kunngjøringer.