Fiskarlaget Nyheter

07.03.2014 22:00
Viggo Jan Olsen er død
Sentral i fiskerinæringen
Viggo Jan Olsen er død
Fotograf : Ole André Scheie

Viggo Jan Olsen døde etter lengre tids sykdom natt til tirsdag 8. april. Olsen var fra Vardø og var generalsekretær i Fiskarlaget fra 1976-78. Han omtales som en sentral person i næringen i en årrekke.

Viggo Jan Olsen hadde en rekke jobber knyttet til fiskerinæringen etter at han i 1965 gikk ut fra Norges Handelshøyskole i Bergen som siviløkonom.
Han var i Fiskeridirektoratet, i Norges Råfisklag og var administrerende direktør i Norges Levendefisklag før han fra 1976 til 1978 arbeidet som generalsekretær i Norges Fiskarlag.

-I Norges Fiskarlag vil vi minnes Viggo Jan Olsen som en god talsmann. Han nøt stor respekt blant norske fiskere, og vi lyser fred over hans minne, sier generalsekretær Jan Skjærvø.

Viggo Jan ble assisterende fiskeridirektør fra 1979 til 85, før han var fiskeriråd ved ambassaden i London og deretter ble fiskeridirektør fra 1988 til 96.

Ragnar Sandbæk i Fiskeridirektoratet omtaler perioden som en spennende og toneangivende direktørepoke med nye regulerings- og kontrollregimer, kvantesprang for fiskeoppdrett og akvakultur, den tiltakende kampen om kystsonen og et hav av internasjonale forpliktelser.

-Da Fiskeridirektoratet anskaffet de to hurtiggående kystoppsynsfartøyene «Hugin» og «Munin» i slutten av 80-årene var det selvsagt den meget beleste Viggo Jan som bestemte navnene. Båtene skulle jo ut langs kystene og øyene for å se hva som var på gang og så rapportere tilbake – akkurat som de to ravnene til Odin, skriver Sandbæk i minneordet om sin tidligere kollega.

Sandbæk refererer også til at Viggo Jan Olsen hadde også i en årrekke den desidert mest leste og omtalte spalten i Fiskeribladet hvor han kommenterte stort og smått fra fiskeri, kystliv og politikk.
Disse leserbrevene som var en slags mellomting av Fredrik Stabels Dusteforbundet i Dagbladet og Peter Wessel Zapffes Vett og Uvett, åpnet alltid med Ærbødigst Hr. Redacteur og ble undertegnet av Adolph von Snydenstrup jr. Fhv. Væreier & Exporteur.