Fiskarlaget Nyheter

10.04.2014 20:00
Vil leie garnfartøy
Blåkveiteforsøk
Vil leie garnfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et garnfartøy i størrelsen 18–28 meter i forbindelse med forsøk med posisjoneringssensor på garnlenken på havbunnen.

Uttestingen vil foregå i juni, på et valgt område innenfor strekningen Vesterålen–Senja, evtentuelt Tromsøflaket.

Det er avsatt egen forskningskvote med blåkveite til oppdraget og alle aktuelle dokumentene kan også fås ved henvendelse til Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

For fullstendig utlysning, henviser Fiskeridirektoratet til Doffin, der alle relevante dokumenter er lagt ut for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning.

-Interesserte oppfordres til å registrere seg på Doffin for å få tilgang til disse dokumentene samt annen relevant informasjon, oppfordrer Langedal i en henvendelse til Fiskarlaget.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 25. april kl. 15.00.

Bildet til denne saken er tatt av Fiskeridirektoratet i forbindelse med et innledende forsøk med "Einarson" i 2013.