Fiskarlaget Nyheter

21.04.2014 20:00
Møte i departementet
Møte mellom minister og næring
Møte i departementet

Norges Fiskarlag deltok i går på et møte i Nærings- og fiskeridepartementet hvor mulige omgåelser av regelverket for utøvelsen av fiske ble gjennomgått. Møtet berørte flere viktige elementer i forhold til saken.

Fra Norges Fiskarlag deltok leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Jan Skjærvø. For øvrig deltok representanter fra Fiskeridirektoratet og andre organisasjoner i næringa.

I møtet ble det gitt tydelige signaler på viktigheten av at alle næringsaktører må ta sin del av ansvaret for at lover og regler skal overholdes.

– Jeg er glad for at det ble gitt et så klart signal fra alle ledd i næringa, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at man har et spesielt ansvar for å drive næringsvirksomhet innenfor gjeldende regelverk etter som man høster av en nasjonal ressurs.

Norges Fiskarlag vil, i nært samarbeid med myndighetene og næringen for øvrig, bidra konstruktivt i det videre arbeidet.