Fiskarlaget Nyheter

04.05.2014 20:00
-Må ha medic-utstyr
Om KV-helikoptrene
-Må ha medic-utstyr

Det er sterke reaksjoner på at de nye NH90-helikoptrene til Kystvakten ikke skal utrustes med medisinsk utstyr. Både Fiskarlaget og medisinske miljø uttrykker forundring over dette.

-Helikoptrene kommer til å bli brukt til livreddende oppdrag, da er hvert minutt viktig, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

NRK omtaler saken tirsdag 6. mai som en oppfølging til omtale av planene dagen før.

Avdelingsleder for Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Mads Gilbert, sier til NRK at:

– Forsvaret er en del av det norske samfunnet, og det er skattebetalerne som finansierer dette. De som blir skadelidende her er helt alminnelige fiskere, og fangstfolk langs kysten, sier Gilbert, og legger til:

– Dersom det skulle være riktig at det nye medisinske helikopteret ikke har medisinsk utstyr, er det et slag i trynet for sjøfolket og fiskerne våre.

Han mener mangelen på medisinsk utstyr i de nye helikoptrene må rettes opp i med en gang.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag er enig.

– Dersom det ikke kommer på plass vil det være helt uholdbart. rett og slett en skandale, sier han.

Les mer hos Nrk