Fiskarlaget Nyheter

22.05.2014 22:00
Kystseminar i Trondheim
Søndag 25. mai kl 14
Kystseminar i Trondheim

Grunnlovsseilasen 2014 har i helga stoppested i Trondheim, et anløp som markeres med et omfattende program på søndag.

Seilasen med verdens eldste seilende skonnert, «Anna Rogde» er et nordnorsk prosjekt som markerer Grunnlovens 200 år gjennom en seilas med program i 23 havner, fra Hammerfest i nord til Oslo i sør.

Seilasen og prosjektet med «Anna Rogde» er et samarbeid mellom de tre nordnorske fylkene, samt en rekke samarbeidspartnere og støttespillere. Seilasen gjennomføres som en tidsreise med fokus på demokrati, samfunnsutvikling, kultur, identitet, klima og miljøspørsmål.

I helga er turen kommet til Trondheim, der Fiskarlaget ved fagsjef Torleif Paasche, sammen med nåværende fylkesmann i Sør-Trøndelag og tidligere generalsekretær i Fiskarlaget Jørn Krog er to av deltagerne i programmet søndag ettermiddag.

Mange har ment at kystens betydning i nasjonens utvikling fra 1814 er underkommunisert i Grunnlovsjubileet. Dette tas på alvor under denne seilasen, og under havneanløpet i Trondheim med et miniseminar med kystrelaterte tema.

Seminaret holdes ved P-hotels Trondheim i Nordre gate 24, søndag 25. mai, kl 1400-1600.

Markeringen i Trondheim avsluttes med konsert ved Boknakaran og The Bon Bons i Gulskuret på Fosenkaia klokken 16.30.

Fra programmet for miniseminaret:

  • Møteleder: Jørn Krog, fylkesmann i Sør-Trøndelag
  • Velkommen, v/ Bård M. Pedersen, prosjektleder/ass. Fylkesmann i Troms.
  • Fiskeriene i et nasjonsbyggingsperspektiv, v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag.
  • Kystens historie og utvikling, v/ Gunnar Grytås
  • Torskens betydning for nasjonens bygging og utvikling, v/ Frank A. Jensen
  • Fisken, folket og grunnloven, v/ Bente Aasjord
  • Debatt
  • Oppsummering/avslutning