Fiskarlaget Nyheter

22.05.2014 22:00
Øker kystfiskekvoten
fartøy i åpen kystgruppe
Øker kystfiskekvoten

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Tilleggskvoten økes fra 24 til 36 tonn per fartøy.

I en melding fra Fiskerdirektoratet opplyses det at formålet med kvoteøkningen er å legge til rette for at avsatt kvantum på 3 000 tonn kan utnyttes.

Tilleggskvoten av torsk nord for 62◦N økes altså med 12 tonn per fartøy til 36 tonn per fartøy.

Kvotetillegget gis som maksimalkvote med umiddelbar virkning.

Se tabeller og detaljer hos Fiskeridirektoratet.