Fiskarlaget Nyheter

03.07.2014 00:00
Enstemmig Landsstyrevedtak
- utsette struktur for den minste k
Enstemmig Landsstyrevedtak

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet i dag saken om strukturkvoteordning for den minste flåten (fartøy under 11 meter/13 meter). Vedtaket er sendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Et enstemmig Landsstyre anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å utsette strukturkvoteordning for den minste kystflåten.

Landsstyret har i dag behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat om struktur for den minste kystflåten, og etter en omfattende og grundig organisasjonsmessig behandling av saken anbefaler Landsstyret at departementet setter forslaget om strukturkvoteordning for flåten under 11 meter/13 meter på vent inntil organisasjonen har fått foretatt en ny og helhetlig gjennomgang av dette sakskomplekset fram til Landsmøtet i november 2015.

– De tydelige tilbakemeldingene fra medlemsmassen i denne saken gjorde at Landsstyret i realiteten ikke hadde noe annet valg enn å be om at myndighetene utsetter behandlingen av saken inntil Landsmøtet i Fiskarlaget har fått behandlet saken høsten 2015, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier videre at det alltid er kjedelig å måtte gå tilbake på tydelige vedtak som organisasjonen tidligere har fattet om dette spørsmålet, og på det grunnlag gitt arbeidsordre til myndighetene.

– Uttalelsene fra medlemsmassen var imidlertid så tydelige, at jeg håper også myndighetene forstår at vi i næringen har behov for å bruke noe mer tid på å vurdere ulike konsekvenser ved å etablere en strukturkvoteordning for den minste flåten.

Ingebrigtsen underslår ikke at han tror mye av skepsisen og motstanden som har kommet fram i denne saken skyldes frislippet i torskefisket i vinter. Fiskarlagslederen er glad for at et samlet Landsstyre nå har anbefalt myndighetene om å vente med denne saken.

– Vi i organisasjonen vil jobbe videre med disse spørsmålene framover mot vårt neste Landsmøte i november 2015.

Les brevet her

{skydrivefile file.c9b94f799e7c4fa1.C9B94F799E7C4FA1!1604}