Fiskarlaget Nyheter

03.07.2014 00:00
Eksportrekord for sjømat
Halvårstallene klare - tidenes tors
Eksportrekord for sjømat

Tallene for norsk sjømateksport i første halvår viser at det er en enorm interesse for norsk sjømat på verdensmarkedet. Totalveksten av eksportverdien er på 20 % sammenliknet med samme periode i fjor, noe som utgjør 5,3 milliarder kroner.

Det har aldri før blitt registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår av 2014, og det er samtidig notert ny rekord for juni måned.

Det eventyrlige vinterfisket etter torsk har i stor grad bidratt til økningen, selv om det er etterspørselen etter laks som utgjør størsteparten av veksten.

– Selv om prisene generelt har vært lave er det positivt å se stigende priser på flere torskeprodukter. Dette tyder på en god etterspørsel etter norsk torskefisk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Alle torskefiskprodukter øker, både på klippfisk, saltfisk, tørrfisk og fersk hel torsk, som er det torskeproduktet som øker mest.

– Det er svært gledelig å kunne konstatere verdi- og volumøkningen for torskeeksporten i første halvår. Dette er resultatet av en imponerende jobb som er gjort av både fiskerne, salgslagene, kjøpere, eksportører og Sjømatrådet, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i en kommentar til halvårstallene fra Sjømatrådet. Jørgensen håper at den positive utviklingen kan fortsette slik at fiskerne kan få ennå bedre pris for råstoffet i tiden framover.

Det har også vært noe vekst for pelagisk fisk totalt sett, med en økning på en prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Eksporten av sild var på 1,3 milliarder, en nedgang på ti prosent. Eksporten av makrell var på 900 millioner kroner, en økning på 41 prosent.

Kilder: Norges Sjømatråd
Totaleksporten: http://bit.ly/1khb4At
Torskeeksporten: http://bit.ly/1jMhPds
Pelagisk: http://bit.ly/1o3R3yA
Laks: http://bit.ly/1maWKxw