Fiskarlaget Nyheter

02.07.2014 00:00
Fjordlinjereguleringene bes justert
Brev til Nærings- og fiskerideparte
Fjordlinjereguleringene bes justert

Norges Fiskarlag ber i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet om at unntaket for notfiske etter makrell med fartøy større enn 15 meter blir utvidet til å gjelde alle de tre nordligste fylkene.

Av hensyn til flåten haster det med en løsning for den berørte makrellflåten, siden makrellens tilgjengelighet avtar utover sommeren i Nord-Norge.

Fiskeribladet Fiskaren omtaler også denne fjordlinjesaken i dag, hvor Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen uttaler seg.

– Dette er ei utrolig viktig sak både for flåten og industrien, og ei helt meningsløs begrensning som ikke kan bli stående. Fjordlinjene ble satt i 2004 for å skjerme kysttorsken. Da kan de ikke uten videre brukes i forhold til vandrende bestander som sild og makrell.

Avisa viser til at de har forsøkt å få saksbehandlere i Nærings- og fiskeridepartementet til å kommentere saken uten videre hell. Det var ingen i politisk ledelse som ville svare på Fiskeribladet Fiskaren sine spørsmål om fjordlinjer.

{skydrivefile file.c9b94f799e7c4fa1.C9B94F799E7C4FA1!1605}