Fiskarlaget Nyheter

30.06.2014 00:00
Isfritt polhav gir ikke mer fisk
Havforskningsinstituttet med nøkter
Isfritt polhav gir ikke mer fisk
Foto: Anita Arntzen.

Havforskningsinstituttets forskningsdirektør Harald Loeng er forsiktig med optimismen på vegne av fiskeriene i fall Polhavet nord for Barentshavet skulle bli isfritt.

– Jeg vil ikke uttale meg om petroleum, men når det gjelder fiskeriene så er det nok noen som kanskje har vært vel optimistiske, sier Loeng til NRK Hordaland i dag.

Harald Loeng er forskningsdirektør med ansvar for Havforskningsinstituttets forsknings- og rådgivningsprogrammer og prosjekter.

Omtrent hele Barentshavet mellom Norge og Svalbard er nå uten is om vinteren. Det antas at vinterisen har forsvunnet fra et like stort havområde som Storbritannia om to-tre tiår. Dette vil gjøre det lettere for både fiskeriene og olje- og gassvirksomheten.

Grunnen til Havforskningsinstituttets nøkterne vurdering av dette er at det er snakk om for dype havområder til at det er særlig fisk å hente.

– Med mindre is kommer nok enkelte fiskeslag til å dra på sommerbeiting inn i Polhavet. Det er uer, sild og ikke minst lodde. Torsk og hyse derimot trenger å leve langs bunnen og Polhavet er for dypt, så disse fiskeslagene går ikke lenger nord enn til skråningen ned mot det dype Polhavet, sier Harald Loeng.

– Det vil nok ikke bli noe fiske her de første 10 til 15 årene, konkluderer Loeng til NRK.