Fiskarlaget Nyheter

21.07.2014 00:00
Struktursvar i høst
Les høringssvarene
Struktursvar i høst

Høringsfristen for strukturkvoteordning for den minste kystflåten gikk ut 4. juli og Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det er mottatt en rekke innspill til høringen. Departementet ser for seg en avklaring i saken i løpet av høsten.

Denne saken gjelder hvorvidt det skal åpnes for at det også for fartøy under 11 meter skal være mulig å slå sammen flere fiskekvoter på samme fartøy, såkalt strukturering.

Meningene i saken er delt og Nærings- og fiskeridepartementet har på sitt nettsted tilrettelagt for at høringessvarene som er sendt inn fra ulike aktører nå kan leses i sin helhet.

Du kan klikke deg direkte til høringssiden og lese innspillene fra de ulike aktørene.