Fiskarlaget Nyheter

12.07.2014 00:00
Forenkling for leppefiskere
Ny ordning hos Fiskeridirektoratet
Forenkling for leppefiskere
Foto: avisenagder.no

Fiskeridirektoratet forenkler søknadsprosessen for yrkes- og fritidsfiskere som skal sende søknader knyttet til fiske etter leppefisk.
Søkere som oppfyller kravene til å fiske etter leppefisk, får automatisk innvilget søknaden idet den sendes til Fiskeridirektoratet.

I en pressemelding fra Fiskeridirektøren heter det at:

– Ved å leggje inn ulike sjekkpunkt i skjemaløysinga, kan vi forenkle søknadsprosessen for søkjaren betydeleg, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Skjema for leppefiske er knyttet mot fartøyregisteret til Fiskeridirektoratet. På den måten sjekkes det om en yrkesfisker fisker fra merkeregistrerte fartøy.

I informasjonen fra direktoratet opplyses det også at den elektroniske søknadsløsningen er et tilbud til Fiskeridirektoratet sine brukere, men at det kreves MinID for å registrere søknaden.

Det er fremdeles mulig å søke via papirskjema og søknader som blir sendt inn via post blir saksbehandlet manuelt.

Lenke til søknadsskjema for leppefiske.