Fiskarlaget Nyheter

12.07.2014 00:00
Viderefører rekrutteringsordning
Utlyser ti deltageradganger
Viderefører rekrutteringsordning

-Tildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed er et viktig tiltak for å gjøre fiskerinæringen mer attraktiv. Jeg har derfor besluttet å lyse ut inntil ti nye deltakeradganger for kvoteåret 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet har fra 2009 årlig lyst ut nye deltakeradganger til unge fartøyeiere. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeier, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Ordningen er forbeholdt fiskere under 30 år som allerede eier et fiskefartøy, opplyser departementet i en pressemelding.

-Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg nye, unge fiskere, og vi ønsker med denne ordningen å treffe de mest aktive unge fiskerne, som er driftige og driver helårsfiske, sier Elisabeth Aspaker.

For at ordningen skal stimulere de som ønsker å satse på en karriere som fartøyeier, oppjusteres kravet til opptjent inntekt fra fiske, i minst ett av de tre siste årene, til 200 000 kroner. Ut over dette vil tidligere vilkår videreføres i 2015.

Søkere med utdanning i kombinasjon med fartstid vil fortsatt bli prioritert dersom flere enn 10 fiskere oppfyller vilkårene.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og du kan lese mer og finne informasjon og søknadsskjema i denne lenken til Fiskeridirektoratets nettside.