Fiskarlaget Nyheter

05.07.2014 00:00
Fornyet MSC-sertifisering
Norsk vårgytende sild og nordsjøsil
Fornyet MSC-sertifisering
FOTO: Scanfishphoto

De norske fiskeriene etter norsk vårgytende sild og nordsjøsild har fått fornyet sin MSC-sertifisering. Disse fiskeriene ble MSC-sertifisert første gang 30. april 2009. Den nye sertifiseringen gjelder fram til juli 2019. Gjeldende sertifikat hadde en varighet på fem år og utløper 29. juli 2014.

Prosessene med re-sertifisering startet opp for om lag ett år siden, og nå er prosessen avsluttet med at begge disse fiskeriene har fått fornyet sine MSC-sertifikater i fem ny år, fram til juli 2019.

- Norges Fiskarlag har klientansvar for MSC-sertifiseringene av de norske fiskeriene, og prosessen har blitt utført av DNV GL i nært samarbeid med oss i Fiskarlaget, Norges Sildesalgslag og Norges Sjømatråd, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag.

Jørgensen bemerker at MSC-sertifiseringen er et bevis på at vi forvalter og høster de to silderessursene på en bærekraftig måte, og denne anerkjennelsen er viktig dokumentasjon å ha når produktene fra disse bestandene skal selges ute i markedene.

Jørgensen opplyser også at Fiskarlaget nå er i gang med re-sertifiseringsprosesser (MSC) på torsk- og hysefiskeriene våre nord for 62°N, hvor sertifikatene utløper neste år, mens begge seifiskeriene våre (nord og sør for 62°N) begge ble re-sertifisert i fjor, og har gyldig sertifikat fram til juni 2018. Det norske rekefisket i Barentshavet er også MSC-sertifisert, og dette sertifikatet har gyldighet til mars 2017.

Dokumentasjon fra DNV GL:

Offentlig sertifiseringsrapport fra DNV GL

Offentliggjøringen fra DNV GL

Nettsiden til MCS for denne prosessen