Fiskarlaget Nyheter

27.07.2014 00:00
Blåkveite del II
Drøyt 2 000 tonn igjen
Blåkveite del II

Andre periode i direktefisket etter blåkveite starter i dag mandag 28. juli. Det er avsatt 1 700 tonn i andre periode, og i tillegg er drøyt 600 tonn ikke oppfisket fra den første perioden. Det går nå mot refordeling.

Fiskeridirektoratet minner i en omtale på sitt nettstedom at det er avsatt 3 800 tonn til et direktefiske etter blåkveite i første periode, og 1 700 tonn i andre periode.

Fisket i første periode startet 26. mai. Det ble da åpnet for et direktefiske etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde. Andre periode startet mandag 28. juli kl 00.00.

Restkvantum overført

Periodekvoten i første periode ble ikke oppfisket, slik at fisket ikke ble stoppet. Restkvantumet fra første periode overføres til andre periode. Dette er altså et kvantum på drøyt 600 tonn.

Maksimalkvoten per fartøy ligger på mellom 12,5 og 17,5 tonn basert på fartøystørrelse og direktoratet opplyser at det vurderes å gå for en refordeling, altså økning av denne fartøykvoten, for å sikre at det avsatte kvantumet blir tatt.

Stengte områder

Som i fjor er to områder i Nordland stengt for fiske i 2014 på bakgrunn av for høye verdier av fremmedstoffer i blåkveite, melder direktoratet.

Fiskeridirektorastet varsler at fisket kan bli stoppet på kort varsel, avhengig av deltakelse og værforhold.

Ingen påmelding

Det er ikke nødvendig å melde seg på til blåkveitefisket. Fartøy kan delta i begge perioder.