Fiskarlaget Nyheter

07.08.2014 00:00
Du får mer blåkveite
Ny økning av kvoten
Du får mer blåkveite

Fiskeridirektøren har torsdag besluttet å øke maksimalkvotene i direktefisket etter blåkveite med ytterligere 50 prosent. For en uke siden ble kvotene økt tilsvarende. Se gjeldende kvoter i denne saken.

I meldingen fra Fiskeridirektøren heter det at:«Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene med 50 % i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde.

Endringen har virkning fra og med 7. august 2014.
Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.»

Rune Mjørlund hos Fiskeridirektøren opplyser at de gjeldende kvotene nå er:

  •  ->14 meter: 28,2 tonn
  • 14-20 meter:33,8 tonn
  • 20-28 meter: 39,5 tonn