Fiskarlaget Nyheter

22.08.2014 00:00
Ungdomsmøte hos Fiskarlaget
– Vil bli et fast innslag
Ungdomsmøte hos Fiskarlaget
Fra venstre: Andreas Gåsvær, Erik Gåsvær, Håkon-Inge Mjånes, Fred Otto Norheim, og Per Daniel Losnegård
Foto:Jan-Erik Indrestrand

– Jeg er imponert over engasjementet og kunnskapen som de fem lokale fiskarlagsmedlemmene hadde, sier generalsekretær Jan Skjærvø. Fredag ble det holdt møte med unge fiskere i Landsstyresalen til Norges Fiskarlag.

«Ungdomsmøtet» kom i stand etter et direkte initiativ fra engasjerte unge fiskere i Sogn og Fjordane. I henvendelsen til Norges Fiskarlag fra lokallaget Solund fiskarlag ved leder Andreas Gåsvær ble det pekt på viktigheten av at unge fiskere sitt syn på fiskeriene når frem i lyset, i en næring som ellers er preget av mer erfarne og eldre fiskere.

Delegasjonen av unge fiskere besto foruten nevnte Andreas Gåsvær av Erik Gåsvær, Håkon-Inge Mjånes, Fred Otto Norheim, og Per Daniel Losnegård.

Generalsekretær Jan Skjærvø deltok fra Fiskarlaget, sammen med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg og rådgiver Øyvind Tverå. Avdelingsleder Harald Østensjø fra Fiskebåt deltok også.

Jan Skjærvø sier møtet var svært nyttig og et flott initiativ fra de unge fiskerne. Deltagerne i møtet var enig om at dette gjerne kan være et fast møtepunkt for unge fiskere og Norges Fiskarlag under fremtidige Nor-Fishing.

– Synspunkter fra de som er ny i næringen er flott for oss å ta med oss inn i vårt arbeid, ikke minst når det gjelder hva som bør være viktige saker for organisasjonen i fremtiden. Slike møter er kommet for å bli, sier Jan Skjærvø.

Tema som ble tatt opp var spørsmål om kvoteåret, fylkesbindinger, rekruttering og lærlingeordninger. Spennende forslag kom opp om å arbeide for en ny rekrutteringsordning etter mal av ordningen med boligsparing for ungdom: En slags BSU-ordning for kjøp av sjark kunne være en bedre måte å få unge fiskere til å satse på yrket, sa Erik Gåsvær.

Også markedsføringen for pelagisk fisk må bli bedre, og ikke uventet var også fiskernes lovverk tema med deltakerloven.

Fiskarlaget benyttet også anledning til å drøfte hvordan dagens informasjonskanaler i organisasjonen brukes og hvordan både nettsiden, medlemsbladet Mea, samt de sosiale kanalene Facebook og Twitter kan eller bør brukes.

Fiskarlaget vil i det videre forsøke å få plassert inn ungdomsmøter som et fast møteinnslag på sin møtekalender, og ser fram til flere innspill og tilbakemeldinger fra unge fiskere.