Fiskarlaget Nyheter

22.08.2014 00:00
Sjømatalliansen etablert
Pressemelding
Sjømatalliansen etablert
Fiskarlaget representeres i Sjømatalliansen av leder Kjell Ingebrigtsen, som også vil være alliansens talsmann
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sammen for frihandel:
Norges sjømatorganisasjoner samler seg i kampen mot tollmurer og handelshindringer. Nå etableres Sjømatalliansen.

– Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på sin vei ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har sjømatorganisasjonene blitt enige om å danne den nye Sjømatalliansen. Bak alliansen står Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

– Vi kan ikke sitte stille og se på handelshindringene. De verdiene vi i felleskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved at vi samler kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

Sjømatalliansens vil ha jevnlige møter i tiden fremover. Norske myndigheter ble orientert om alliansen i et møte Ystmark og Ingebrigtsen hadde med statsråd Vidar Helgesen fredag morgen.

– Vi la i møtet vekt på at det er viktig å få på plass stabile marked. Først og fremst gjelder det EU og Europa som er vårt hjemmemarked. Vi må ha et langsiktig arbeid for frihandel til EU og ikke bli hindret av at Canada og USA kan få en bedre handelsavtale enn det vi har, sier Geir Ove Ystmark.

For mer informasjon:

Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag (922 84 719)

Geir Ove Ystmark, Fiskeri og havbruknæringens landsforening