Fiskarlaget Nyheter

25.08.2014 00:00
Sild kan flyttes til 2015
Utvider kvotefleksibilitet
Sild kan flyttes til 2015
Kvotefleks åpner for å utsette fangst og dermed slippe å eventuelt produsere sild for lager.
Foto:Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet har mandag endret reguleringen av norsk vårgytende sild slik at fiskeflåten kan flytte inntil 20 prosent av kvoten på fartøynivå til neste år.

I en melding fra direktoratet heter det at:

«Etter at Russland tidlegare denne månaden innførte importforbod for norsk fisk og fiskevarer, har deler av norsk fiskerinæring midlertidig mista ein viktig marknad.

Ordninga gjeld fartøy som alt har adgang til å overføre kvantum i fisket etter norsk vårgytande sild i 2014.

Eit eventuelt «underfiska» kvantum vil bli godskrive kvoten for 2015.

Endringa i forskrifta er vedtatt med bakgrunn i Nærings- og Fiskeridepartementet si avgjerd formidla i pressemelding 22. august.»