Fiskarlaget Nyheter

26.08.2014 00:00
Stormønstring for skoleelever
1 000 samles i Ålesund
Stormønstring for skoleelever
Deltagere på en tidligere ungdomsmønstring
Foto:Janita Arhaug

Onsdag 27.august deltar 1 037 10-klassinger i «Fiskeflåtens Ungdomsmønstring» i Ålesund. Arrangementet avholdes på Parken Kulturhus.

Arrangementet deles opp i to identiske forestillinger, som starter klokka 9.30 og klokka 11.15.
Bak arrangementet står Fiskerifaglig opplæringskontor for Møre og Romsdal (FiskOK), Møre og Romsdal Fiskarlag, Fiskebåt Vest og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi).

Formålet med Fiskeflåtens Ungdomsmønstring er å synliggjøre fiskerinæringas betydning og formidle at fiskeflåten bidrar til store muligheter for å sikte seg inn mot mange spennende jobber innenfor fiskerinæringa både om bord og på land.
Programinnhold:

Tre representanter for fiskeflåten deltar i et «panel» og gir et innblikk i sin hverdag:

  1. Cathrine Tøsse fra Langevåg har fagbrev i fiske og fangst. Vært fisker på små og store fiskefartøy. Studerer nå Biomarin Innovasjon på Høgskolen i Ålesund
  2. Mats Grimstad fra Valderøya, har fagbrev fiske og fangst. Styrmann/skipper i rederiet Nordnes AS. Rederiet ble kåret til årets opplæringsbedrift i 2012.
  3. Martin Bolme fra Åndalsnes har fagbrev motormann. Maskinst i rederiet Nordnes AS

Arne Tunheim (lærer og primus motor for fiskerifaglig opplæring) orienterer om norsk sjømatnæring.
Sigrid Raabe deltar med kulturelt innslag/sang
Konkurranse- klassen med mest kunnskap om fiskerinæringa får 10.000 kroner i premiering.

Kontaktpersoner i forkant av arrangementet:

  • Fiskebåt Vest v/Oddbjørn Skarbøvik mob 91511130, Paul Gustav Remøy mob 911 07 075
  • FiskOK v/Anita Farstad mob 489 91 772
  • Surofi v/Jon Grimstad mob 924 50 156
  • Møre og Romsdal Fiskarlag v/Janita Arhaug mob 922 50 970