30.09.2016 12:40
-Dialog skaper løsninger
Ingebrigtsen om kvoteråd
-Dialog skaper løsninger
Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Dette er en god dag for norsk fiskerinæring. Det sier Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til de pelagiske kvoterådene for 2017, der det tilrås økte kvoter på alle de sentrale bestandene.

Norske fiskere har over flere år opplevd at det har vært et misforhold mellom kvotene og observasjonene av de ulike bestandene i havet.

-Norges Fiskarlag har i et tett samarbeid med blant annet vår egen gruppeorganisasjon Fiskebåt tatt til orde for økt ressursforskning, samt økte bevilgninger til dette viktige arbeidsområdet. Dette har vi tatt videre i et godt samarbeid og en tett dialog med myndighetene og havforskerne. Nå kan det synes som om dette tålmodige arbeidet har gitt resultater, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Det er samtidig viktig å påpeke at vi som yrkesutøvere må ha respekt for den utfordrende jobben det er å lage gode og forutsigbare modeller basert på det forskningsgrunnlaget som har ligget og som det er mulig å legge de kommende årene, sier han.

Lederen i Fiskarlaget sier det nå er viktig at myndighetene følger opp med bevilgninger til dette arbeidet slik at man også i femtiden har en best mulig grunnlag for å legge gode forvaltningsmodeller slik at det fastsettes kvoter som bidrar til at vi fortsatt kan forvalter våre bestander på en klok og bærekraftig måte.

-Jeg mener det må sies at 30. september 2016 er en god dag for norske fiskere, for fiskeriforvaltningen og for en fortsatt god utvikling av norsk fiskerinæring.