12.10.2016 14:45
Nye prinsipper
Ingebrigtsen om kommisjon
Nye prinsipper
Kjell Ingebrigtsen. leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Vi må selvsagt studere dette i detalj, men det er ikke tvil om at dette er helt nye prinsipper innenfor norsk fiskeriforvaltning. Et umiddelbart inntrykk er at kommisjonens forslag er såpass uklart og har så stor mangel på detaljer at det ikke er framstår som klargjørende for videre prosess.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier Fiskarlaget nå må dykke ned i Pliktkommisjonens rapport i arbeidet med en god høringsrespons til departementet.

Pliktkommisjonen er et ekspertutvalg nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. Utvalget overleverte onsdag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

Blant annet anbefaler de å oppheve tilbuds- og bearbeidingsplikten og å oppheve aktivitetsplikten mot en proporsjonal avkortning av kvote.

 

Endrer prinsipp
Kjell Ingebrigtsen sier det bærende prinsipp alltid har vært at det er fiskerne som fisker de tildelte kvoter og selger disse til neste ledd. Markedet balanseres da av at industrien kjøper til en pris de kan få igjen i markedet, inkludert industrienes egne kostnader til foredling og distribusjon samt bedriftens egen margin.

-Det nye i denne modellen er at en del av kvotene skal kjøpes av industrien som igjen leier fiskerne til å fange fisken. Dette blir en slags omvendt auksjon der retten til å fiske tilfaller den som kan gjøre dette billigst, sier Ingebrigtsen.

Han mener det er umulig å si noe om hva som vil være virkningene av dette fordi kommisjonen ikke sier noe om eventuelle begrensinger i hvordan dette kan omsettes.

-Viktige spørsmål som ikke er avklart er hvorvidt industrien i hele Norge skal kunne kjøpe og til hvilken som helst tid på året. Med det presisjonsnivået som ligger til tilrådningen er det vanskelig å fatte hva dette skal bety for samfunn, fiskere og industri, mener lederen i Fiskarlaget.

-Vi kommer tilbake til dette i vårt svar på den høringen som er varslet.

 

Vegen videre

Fiskeriminister Per Sandberg opplyste onsdag at rapporten nå sendes ut på høring, og parallelt vil departementet starte arbeidet med å gjennomgå rapporten.

-Før vi trekker våre konklusjoner må vi også få med oss høringsinnspillene, sier Sandberg.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at det tas sikte på å legge fram en melding til Stortinget i desember.