22.11.2016 09:55
-Viktig for torskens vugge
Lofoten sier nei til utredning
-Viktig for torskens vugge
-Fisken må være i vårt fokus, sier Kjell Ingebrigtsen som her er fotografert under lofotfisket.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Det er beroligende at hele Lofoten nå sier nei til oljevirksomhet i de sårbare gyteområdene. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Vågan kommune snudde i går fra ja til nei i saken.

Norges Fiskarlag har kommunisert at organisasjonen ikke ønsker såkalt konsekvensutredning i de sårbare gyteområdene i Lofoten, Vesterålen og ved Senja. (LoVeSe)

Kjell Ingebrigtsen mener det er åpenbare grunner og nok kunnskap til å si at det ville være uklokt og unødvendig å starte en konsekvensutredning , og at han er beroliget på kystens og fiskebestandenes vegne etter at Vågan kommune nå er en del av et samlet politisk flertall i de seks kommunene.

-Dette er en sak der fiskerne står skulder ved skulder med kystbefolkningen. Norges Fiskarlags Landsmøte har vært krystallklar på at vi som nasjon ikke har råd til å gamble med de ekstremt viktige og naturgitte områdene i områdene Nordland VI og VII, samt Troms II og områdene utenfor Midt-Norge, Møreblokkene. Vi har kunnskap nok og råd til å beskytte disse områdene fra risikopreget virksomhet som setter reproduksjonen av noen av verdens største bestander av fisk i fare.

- Når de lokale politikerne nå så tydelig går mot å utrede petroleumsvirksomhet så håper vi i Fiskarlaget at dette er et så sterkt signal til politikerne på Stortinget at også de lytter til dette, sier Kjell Ingebrigtsen. Han viser også til at det lokale næringslivet går godt, med både fiskeri- og sjømatnæring, verkstedindustri og turistnæring som store og viktige sysselsettingsaktører.

-Det er vel verdt å være bevisst på hvordan vi håndterer torskens vugge, jeg tror fremtiden vil takke politikerne i Lofoten som har tatt et så tydelig standpunkt i denne saken, sier lederen i Fiskarlaget.