03.12.2016 10:35
Enighet med EU
Kvoteavtaler for 2017
Enighet med EU
Avtalen ble signert fredag kveld av Ann-Kristin Westberg og Jaques Verborg. De to er Norges og EU-kommisjonens forhandlingsledere i fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU.
Foto: Valter Rasmussen

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier han er fornøyd med at Norge og EU har oppnådd enighet om kvoteavtaler for Nordsjøen og Skagerrak for 2017. Avtalen har stor betydning for norske fiskere.

-I tillegg til EU-avtalene, utgjør kvoteavtalen med Russland og de pelagiske avtalene vårt viktigste kvotegrunnlag, sier Ingebrigtsen. Den inngåtte EU-avtalen for 2017 er derfor med på å komplettere dette bildet.

 

Bunnfisk

Avtalen for 2017 er i stor grad en videreføring av elementene i 2016-avtalen. Av fellesbestandene i Nordsjøen er torskekvoten videreført omtrent på samme nivå som i 2016 med 39 220 tonn, med norsk andel på 6 667 tonn.

Hysekvoten er betydelig redusert, mens totalkvoten på sei har fått en betydelig økning fra 65 696 tonn til 100 287 tonn . Av dette er 52 149 tonn norsk kvoteandel.

Ingebrigtsen konstaterer at EU fra og med 2017 innfører landingspåbud for ytterligere fiskerier (antall fiskeslag), noe som er viktig for å øke langtidsutbyttet av våre fellesbestander.

 

Sild

Sildekvoten i Nordsjøen og Skagerrak er redusert med om lag sju prosent til 481 608 tonn. Norsk kvoteandel er på 139 666 tonn.

 

Reke i mars

I og med at det internasjonale havforskningsrådet (ICES) kommer med et kvoteråd for reker i Nordsjøen og Skagerrak først i februar/mars neste år har partene måttet sette en foreløpig kvote for 2017. Det legges derfor opp til at partene skal gjennomføre nye forhandlinger om rekekvoten i løpet av mars 2017. Dette innebefatter også spørsmål om å avklare enighet om en felles forvaltningsstrategi for reker. Ut fra usikkerheten knyttet til kvoterådgivningen mener fiskarlagslederen at den foreløpige kvoten gir et tilfredsstillende grunnlag for et fiske de første månedene av 2017.

 

Kvotebytter

Når det gjelder kvotebytter mellom partene, så er dette i hovedsak videreført på samme nivåer som i 2016. Den norske kolmulekvoten i EU-farvann er imidlertid økt med 10 000 tonn til 110 000 tonn, mens den norske rekekvoten ved Grønland (øst) er redusert med 250 tonn til 1 750 tonn.

Ingebrigtsen påpeker at norske fiskere nesten ikke har utnyttet denne rekekvoten de siste årene, og skulle helst sett at reduksjonen var ennå større.

Ingebrigtsen er også fornøyd med at partene er enig om å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til en felles forvaltningsstrategi for øyepål.

 

Fiskarlaget var med

Forhandlingene mellom EU og Norge har pågått i Bergen hele denne uken, og var andre runde i årets avtaledialog med EU.

Den norske delegasjonen ble ledet av Ann Kristin Westberg og Norges Fiskarlag bistod med i alt fire utsendinger til den norske forhandlingsdelegasjonen. De fire var: Jan Birger Jørgensen, Per Magne Eggesbø, Valter Rasmussen og August Fjeldskår. 

 

Mer informasjon

Nærmere detaljer om kvoteavtalene med EU er omtalt i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (link)

Se også pressemelding om avklaring med EU knyttet til kolmulefisket for 2017