04.01.2017 08:55
-Grunn til å feire
Ingebrigtsen meget fornøyd
-Grunn til å feire
-Ved starten av det nye året kan vi unne oss å være svært godt fornøyd med at det har godt så bra i 2016 og jeg spiser i dag kake på vegne av alle i sjømatnæringen, sier Kjell Ingebrigtsen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Det er absolutt grunnlag for å feire, også at sjømatnæringen er tilbake i folks bevissthet. Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til de særdeles gode årstallene for norsk sjømateksport for 2016.

-2016 kan omtales som året da sjømatnæringen på mange måter har gjenoppstått i den nasjonale bevisstheten som en av våre hovedeksportnæringer og som Norges sterkeste merkevare, mener Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier han opplever at 2016 var et år da mye skjedde for norsk sjømatnæring.

-Jeg vil si at det har vært et spesielt positivt år for næringen, der det ikke minst har vært et sterkt politisk fokus og søkelys på næringen. Vi startet året med å få ny fiskeriminister og gjennom 2016 har topp-politikerne bidratt til å synliggjøre og flagge næringens betydning på en måte jeg knapt kan huske de siste tiårene.

Kjell Ingebrigtsen trekker særlig frem god forvaltning og godt samarbeid med myndighetene som viktige positive faktorer.

-Det er ikke tvil om at valutasituasjonen har hatt mye å si for vår konkurranseevne i 2016. Den gode totaliteten er imidlertid en totalvirkning av etterspørsel og valutasituasjon, samt god forvaltning og godt internasjonalt samarbeid. Det har på ingen måte kommet av seg selv, understreker lederen i Fiskarlaget.

– Norsk sjømat har blitt bygget opp som vår sterkeste internasjonale merkevare over mange år. Vi må hver eneste dag huske på at dette omdømmet må opprettholdes ved at vi fortsetter å levere mat av ypperste kvalitet.

-Ved starten av det nye året kan vi unne oss å være svært godt fornøyd med at det har godt så bra i 2016 og jeg spiser i dag kake på vegne av alle i sjømatnæringen. Jeg utfordrer samtidig våre myndigheter og politikerne til å holde trøkket oppe i 2017 med alt godt arbeid både på hjemmebane med havpolitikk og i arbeidet for å forbedre norsk handelspolitikk.

Det er fortsatt slik at norsk sjømatnæring har dårligere tilgang til det viktige EU–markedet enn hva vi har behov for både på kort og lang sikt. Det potensialet som jeg nå forutsetter at flere enn oss ser, kan bare utløses hvis myndighetene prioriterer å legge til rette for vår næring i næringspolitikken og spesielt i handelspolitikken.

Det passer oss fint å få dokumentert næringas betydning på denne måten i et år hvor vi har store forventninger til regjeringens planer om å reise debatt om mulighetene i våre havområder. Vi er der allerede og vi skaper store verdier for hele nasjonen. En krone i verdi av villfanget fisk skaper verdier for 3,50 kroner i andre næringer.

Det er fortsatt utfordringer for vår næring og valutasituasjonen er spesielt spennende for 2017. De fleste tegn tyder imidlertid på at vi er i begynnelse av enda et sterkt år for sjømatnæringen, avrunder lederen i Fiskarlaget.