30.01.2017 15:15
Drøftet fremtiden
Møttes på Gardermoen
Drøftet fremtiden
Representantene for medlemslagene med generalsekretær Otto Gregussen og leder Kjell Ingebrigtsen bak.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Jeg er meget godt fornøyd med dagens møte. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen om at styrelederne mandag har blitt enig om hvor lista ligger for det videre arbeidet med fremtidig organisasjonsstruktur i Norges Fiskarlag.

Styrelederne i Fiskarlaget møttes mandag til et arbeidsmøte på Gardermoen i prosessen som er i gang for å omarbeide måten organisasjonen er satt sammen på.

 

Hensikt

-Oppdraget vi arbeider med å løse kom fra Landsmøtet i 2015 om å utarbeide en ny, forenklet og fremtidsrettet modell for sammensetningen av organisasjonen til Landsmøtet 1.-2. november i år, sier Kjell Ingebrigtsen.

Hensikten med dagsmøtet på Gardermoen var å lage en felles arena for å avstemme synspunktene knyttet til organisasjonssaken.

 

Felles ståsted

Under møtet ga generalsekretær Otto Gregussen en oppsummering av arbeidet så langt og skisserte de ulike løsningene som er lansert.

Styrelederne ga signal om at det kan arbeides videre med en av de drøftede modellene. Denne avklaringen skal nå tas tilbake til de regionale styrene.

-Styrelederne er også tydelig på at lokallagene skal ligge fast som en grunnleggende organisasjonsmessig byggesten i Fiskarlaget, sier Ingebrigtsen.

 

Oppdraget

Landsstyret har arbeidet med saken det siste året og leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen har som et ledd i prosessen også hatt informasjons- og kontaktmøter med hvert enkelt av styrene.

-Det var viktig at vi i dette møtet fikk et grunnlag for å gå videre med det oppdraget vi har fått. Målsetningen ligger fortsatt fast for oss som er med i Fiskarlaget; det er at alle fiskere skal kunne stå samlet under vår fane. Det var derfor svært viktig at styrelederne klarte å komme frem til en løsning som gir grunnlag for å arbeide videre. Jeg ser helt klart at oppdraget er nødvendig og at vi må justere organisasjonsstrukturen for å rigge et fremtidsorientert rammeverk for organisering og tjenestetilbud i Fiskarlaget, understreker Ingebrigtsen.

 

Vegen videre

Ledermøtet på Gardermoen har nå spilt sine moment over til Landsstyret og administrasjonen som kommer til å fortsette å utrede saken.

Landsstyret har satt opp saken til oppfølgende behandling på styremøtet i mai, der en rekke element knyttet til landsmøteforberedelsene skal behandles.

 

For evt oppfølgende kommentarer:

  • Leder Kjell Ingebrigtsen, 92 28 47 19
  • Generalsekretær Otto Gregussen, 94 88 99 33